top of page

Montering Gibraltar

Her finner du instruksjoner for montering av benkeplater i 12mm Gibraltar. Tilhørende bilder og figurer, samt nedlastbar PDF ligger under teksten.


Dette trenger du for montering:

 • To komponent lim m/sprøyte.

 • Rundellsliper m/slipepapir p150 og p240

 • Vann

 • Åndedrettsvern

 • Skruemaskin

 • Monteringspakke


NB: Ikke skjær i Gibraltarplater med stikksag, sprekker vil da danne seg i plata og

spre seg over tid. Utskjæringer i slike plater må bestilles utskjært fra fabrikk. Hvis platen må bearbeides skal det brukes håndoverfres for å unngå sprekkdannelser. • Legg platene ned på benkeskapene, sørg for at underlaget er plant og i vater.

 • Bruk medfølgende lamellokjeks i plast og plasser dem i notsporet i skjøten, 4 stk på. Sett limet i lim pumpen. (Lim spissen må skiftes mellom hver skjøt da limet herder i lim spissen). Lim pumpen må returneres til Foss Plater etter bruk da den kun er til utlån.


Viktig! Bruk åndedrettsvern og hansker.

Forbered deg godt for limet herder på ca. 15 minutter


 • Rengjør lim fugene med vann


 • Påfør lim på kanten og før så platene sammen. NB: Ta en skjøt av gangen.


 • Etter ca. 1 time kan plateskjøten slipes. Bruk rundellsliper m/avsug. Begynn med slipepapir p150 og avslutt med p240. Til slutt slipes hele platen med p240.(Husk åndedrettsvern). Viktig å gjøre platen helt ren mellom sliping med p150 og p240. Platen slipes med jevne bevegelser for å unngå at platene blir skjoldet.


 • Bruk medfølgende 5mm bor som ligger i monteringspakken til å forbore gjennom skurlist og 6mm opp i platen. NB: Juster dybdestoppet på boren slik at du borer max 8mm opp i platen.


 • Skru så fast platene med medfølgende spesialskruer med grove gjenger og flat ende. (NB: Bruk skruer med riktig lengde for dine skrog, det følger med 2 forskjellige lengder på spesialskruene) Platene må festes i fram og bakkant.

Figurer

Last ned PDF

Montering gibraltar (PDF)

Spørsmål?

Ta kontakt med en av våre
ansatte hos Fossplater

bottom of page